Strona główna | O mnie | Kontakt | Cennik 

Mediator © WebWave 2017

Mediator - Monika Górska

 

 

             tel. 501 470 575

 

 

             mediator.mgorska@gmail.com

 

 

Kontakt 

Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, tylko trzeba usiąść, zastanowić się i znaleźć wspólnie to rozwiązanie.

 

Zapraszam na spotkanie

O mnie

Zobacz więcej

Kontakt

Mediator stały przy Sądach Okręgowych

w Katowicach i w Sosnowcu

 

Przebieg postępowania mediacyjnego.

 

1. Przyjęcie wniosku o wszczęcie mediacji.

 

Mediacje cywilne  – rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. -

~ sprawy prowadzone na podstawie postanowienia Sądu o skierowaniu sprawy do mediacji (czas przeprowadzenia mediacji określa Sąd - zazwyczaj to ok. 8 tygodni od otrzymania postanowienia)

~ prowadzone są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itd. Ilość spotkań /czas trwania mediacji określają Strony z mediatorem.


Mediacje karne 

 ~ sprawy kierowane są przez Sąd, prokuraturę, policję  (czas przeprowadzenia mediacji to 1 miesiąc).

 

2. Sesje/posiedzenia wstępne - informacyjne.

 

Prowadzone są z każdą ze Stron osobno. Spotkanie indywidualne trwa ok 60 minut.

W trakcie spotkań wstępnych, mediator informuje Strony na czym polega postępowanie mediacyjne, jakie są jego zasady, cele i korzyści.

Strony pisemnie potwierdzają zgodę uczestnictwa w mediacji. Mediator poznaje punkt widzenia Strony na zaistniałą sytuację, oraz jakie są oczekiwania, aby było możliwe zakończenie sporu.

Celem mediacji jest zawarcie ugody satysfakcjonującej obie Strony.

 

3. Sesje/posiedzenia mediacyjne - wspólne.

 

W trakcie wspólnych sesji/posiedzeń mediacyjnych Strony przedstawiają wzajemnie najważniejsze dla nich kwestie oraz swoje oczekiwania i propozycje rozwiązania sporu. Liczba sesji/posiedzeń wspólnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, zazwyczaj potrzeba od 3 do 4 spotkań. Każde posiedzenie mediacyjne trwa zwykle ok.90 minut. W posiedzeniach mediacyjnych mogą towarzyszyć Stronom pełnomocnicy.

 

Jeśli któraś ze Stron, z ważnego dla niej powodu, nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą Stroną, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej (mediacje wahadłowe). Wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze Stron, będąc pośrednikiem w przekazywaniu oczekiwań i proponowanych rozwiązań.

 

Mediator stosuje podczas mediacji wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności), ułatwiających stronom komunikację.

Jeśli w skutek postępowania mediacyjnego uda się Stronom wypracować zadowalające warunki porozumienia wówczas mediator sporządza projekt ugody. Każda ze Stron otrzymuje projekt ugody na udostępniony adres mailowy, w celu zapoznania się z nim i wniesienia ewentualnych poprawek. 

 

 

4. Zakończenie postępowania mediacyjnego - podpisywanie ugody.

 

Stanowi odrębny, istotny etap postępowania mediacyjnego. Ugoda mediacyjna to ustalenia, które wypracowały Strony w trakcie trwania mediacji. Mediator jest zobowiązany dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia.

Ugodę sporządza się w ilości egzemplarzy odpowiedniej do ilości Stron uczestniczących w postępowaniu, jeden dla organu kierującego do mediacji oraz jeden ad acta (po roku od zakończenia postępowania mediacyjnego dokumenty są niszczone).

 

Jeśli Stronom nie uda się wypracować satysfakcjonującego porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

 

Etapy Mediacji

Monika Górska

Mediacje

 

Nie musisz z każdym sporem iść do sądu – wybierz mediację!

 

1.  Ugoda zawarta przed mediatorem ma taki sam skutek jak wyrok – po zatwierdzeniu jej przez sąd.

2. Mediacja jest szybsza, tańsza i mniej stresująca niż proces sądowy.

3. W mediacji strony decydują o warunkach porozumienia – bezstronny mediator pomoże zawrzeć ugodę

Mediacje pozasądowe

 

 

Mediacje w sprawach nieletnich

 

 

Mediacje

z postanowienia Sądu

 

 

Mediacje - raz, dwa, trzy ...