Strona główna | O mnie | Kontakt | Cennik 

Mediator © WebWave 2017

Mediator - Monika Górska

 

 

             tel. 501 470 575

 

 

             mediator.mgorska@gmail.com

 

 

Kontakt 

Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, tylko trzeba usiąść, zastanowić się i znaleźć wspólnie to rozwiązanie.

 

Zapraszam na spotkanie

O mnie

Zobacz więcej

Kontakt

Mediator stały przy Sądach Okręgowych

w Katowicach i w Sosnowcu.

 

 

 

Koszty mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych ( o prawa niemajątkowe) wynosi od każdej ze Stron:

 

  • 130 zł - spotkanie wstępne – indywidualne ( trwające 60 minut);
  • 130 zł – sesja wspólna (trwającą 90 minut);
  •   60 zł – każda następna rozpoczęta godzina ,
  • 500 zł - sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody mediacyjnej)
  • 100 zł zryczałtowane koszty lokalu ( do podziału pomiędzy strony )

 

Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.

 

Koszty mediacji z ustaloną wartością przedmiotu sporu :

 

  • 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 1000 złotych i nie więcej niż 5.000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 

Mediacje umowne/prywatne.

 

Strona składająca wniosek o przeprowadzenie mediacji jest obowiązana uiścić bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 100 zł  na podany rachunek bankowy.

W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.

 

 

Mediacje sądowe

 

> Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody PRZED rozpoczęciem rozprawy – Sąd zwraca 100% opłaty sądowej Stronie, która zapłaciła wnosząc sprawę do Sądu.

 

> Jeżeli do zawarcia ugody mediacyjnej dojdzie PO ROZPOCZĘCIU postępowania sądowego – Strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

 

 

 

Sesje psychologiczne

 

⇒  160 zł - Indywidualna sesja psychologiczna - 60 minut 

⇒ 250 zł - terapia par -  90 minut 

 

 

 

Opłaty należy dokonać przed  posiedzeniem mediacyjnym / sesją psychologiczną  

przelewem na konto: PKO BP 61 1020 2498 0000 8902 0635 5392 z dopiskiem „Oplata za ................ ”  oraz imię i nazwisko wpłacającego lub gotówką na miejscu.

 

W przypadku dokonania przelewu Strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie mediatorowi.

 

 

Odwołanie spotkania należy zgłosić 24 godziny przed wyznaczonym terminem. 

W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa Stron naliczane są koszty np. dojazdu, wynajmu pomieszczeń (100 zł).

 

Warsztaty /szkolenia -

- w zakładce Oferta szkoleń/warsztatów

Monika Górska

Opłaty